25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง นักเลงร้อยคม

December 5, 2009

ตัวอย่างหนัง นักเลงร้อยคม

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง นักเลงร้อยคม นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนต์,ทูล หิรัญทรัพย์,ฤทธิ์ ลือชา

1       2        3         4        5       6        7       8        9       10          11

playlist

Advertisements

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง เดนมนุษย์

December 5, 2009

ตัวอย่างหนัง เดนมนุษย์

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง เดนมนุษย์ นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี,ดวงเดือน จิไทสง

1               2              3             4            5             6             7            8             9           10

play all

25-ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง สัตว์มนุษย์

December 5, 2009

ss สัตว์มนุษย์ 01

ss สัตว์มนุษย์02

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง สัตว์มนุษย์ นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี ,กรุง ศรีวิไล ,อรัญญา นามวงศ์, เป็นหนังที่ทำให้คุณ สรพงษ์ ชาตรีได้รับรางวัลพระราชทานพระสัรุสวดี ในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม เมื่อปี พ.ศ. 2518/19 มาแล้วครับท่าน

สัตว์มนุษย์01.1

สัตว์มนุษย์01.2

สัตว์มนุษย์01.3

สัตว์มนุษย์01.4

สัตว์มนุษย์01.5

สัตว์มนุษย์01.6

สัตว์มนุษย์02.1

สัตว์มนุษย์02.2

สัตว์มนุษย์02.3

สัตว์มนุษย์02.4

สัตว์มนุษย์02.5

สัตว์มนุษย์02.6

สัตว์มนุษย์02.7

playlist

25 ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง มือล่าสังหาร

December 5, 2009

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง มือล่าสังหาร นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี,ไชยันต์ สรไกร,เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ,สินาภรณ์ พิไลลักษณ์,แขก เคราแดง,รัตนพงษ์ กมลวาทิน,โก นักกล้าม,เหม เวชยันต์,จิตร วัดระฆัง.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

pla ylist

25 ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ

December 5, 2009

25 ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี,สนั่น พันธ์มณี ,กัลยา,ไพโรจน์ ใจสิงห์ ,ชุติมา กาวินละ,ฤทธิ์ ลือชา,พิมพิลาส ภาสสวรรณ,เป้า ปรปักษ์,เหม เวชยันต์

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ01

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ02

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ03

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ04

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ05

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ06

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ07

บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ08

play all

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง เหยี่ยวพระกาฬ

December 5, 2009

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง เหยี่ยวพระกาฬ นำแสดงโดย สรพงษ์ ขาตรี,ธิดา ธีรรัตน์,ฤทธิ์ ลือชา,ชุติมา กาวินละ

เหยี่ยวพระกาฬ01.1

เหยี่ยวพระกาฬ01.2

เหยี่ยวพระกาฬ01.3

เหยี่ยวพระกาฬ01.4

เหยี่ยวพระกาฬ01.5

เหยี่ยวพระกาฬ01.6

เหยี่ยวพระกาฬ02.1

เหยี่ยวพระกาฬ02.2

เหยี่ยวพระกาฬ02.3

เหยี่ยวพระกาฬ02.4

เหยี่ยวพระกาฬ02.5

เหยี่ยวพระกาฬ02.6

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง ตะวันยิ้มแฉ่ง

December 5, 2009

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์ เรื่อง ตะวันยิ้มแฉ่ง นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี,ปิยะมาศ โมนยะกุล

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.1

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.2

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.3

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.4

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.5

ตะวันยิ้มแฉ่ง01.6

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.1

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.2

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.3

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.4

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.5

ตะวันยิ้มแฉ่ง02.6ตอนจบ

ตะวันยิ้มแฉ่งplayall

25ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง ลูกสาวพระอาทิตย์

December 5, 2009

25 ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง ลูกสาวพระอาทิตย์ นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี ,รติรส รินนภา ,วรัญญู พันธุ์สถิตย์ ,ชุติมา กาวินละ ,ลักษณ์ อภิชาติ ,ภูมิ พัฒนายุทธ ,อังคาร นรเดช, ทวน ทวนทอง ,เธ็ม เทเลอร์ ,สินาภร พิไลลักษ์, ประกายมาศ หงษ์ทอง ,มัลลิกา สมบัติเจริญ ,กนกพร พิไลลักษณ์, แซนดี้-ปูเป้,เป้า ปรปักษ,เหม เวชยันต์,บรรพต พลขันธ์ ,ประพันธ์บทโดย ธุลี ตะวัน,อำนวยการสร้างโดย พันศักดิ์ สถิตย์พงศ์,กำกับการแสดงโดย สมหมาย คำสอน

ลูกสาวพระอาทิตย์ 1-1

ลูกสาวพระอาทิตย์ 1-2

ลูกสาวพระอาทิตย์ 1-3

ลูกสาวพระอาทิตย์ 1-4

ลูกสาวพระอาทิตย์ 1-5

ลูกสาวพระอาทิตย์ 2-1

ลูกสาวพระอาทิตย์ 2-2

ลูกสาวพระอาทิตย์ 2-3

ลูกสาวพระอาทิตย์2-4 ตอนจบ

ลูกสาวพระอาทิตย์ Playall

25ปีหนังไทยประวัตศาสตร์เรื่อง เสาร์ห้า

December 5, 2009

25 ปีหนังไทยประวัติศาสตร์เรื่อง เสาร์ห้านำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี เป็น กริ่ง คลองตะเคียน, กรุงศรีวิไล เป็น เทิอด ยอดธง, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ,นิรุต ศิริจรรยา เป๊น ดอน ท่ากระดาน, สิงหา สุริยง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงค์, ปิยมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงค์, ศศิมา สิงศิริ ,ดวงใจ หทัยกาญณ์, ชุมพร เทพพิทักษ์

เสาร์ห้า 01-1

เสาร์ห้า 01-2

เสาร์ห้า 01-3

เสาร์ห้า 01-4

เสาร์ห้า 01-5

เสาร์ห้า 02-1

เสาร์ห้า 02-2

เสาร์ห้า 02-3

เสาร์ห้า 02-4

เสาร์ห้า 02-5

เสาร์ห้า 02-6(ตอนจบ)

play all

25ปีหนังประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้แทนนอกสภา

December 5, 2009

ภาพยนต์ไทยเรื่อง ผู้แทนนอกสภา นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี ,ศิริพร เอี่ยมสุนทร

ผู้แทนนอกสภา 1-1

ผู้แทนนอกสภา1-2

ผู้แทนนอกสภา1-3

ผู้แทนนอกสภา1-4

ผู้แทนนอกสภา1-5

ผู้แทนนอกสภา1-6

ผู้แทนนอกสภา2-1

ผู้แทนนอกสภา2-2

ผู้แทนนอกสภา2-3

ผู้แทนนอกสภา2-4

ผู้แทนนอกสภา2-5

ผู้แทนนอกสภา2-6

ผู้แทนนอกสภา2-7(ตอนจบ)

play all